Home

De jeugd heeft de toekomst

Vanaf 2010 initieert en ondersteunt Angela van Zaalen, onder de bedrijfsnaam KEM communicatie, samenwerkingsprojecten tussen het onderwijs en bedrijfsleven.

Drijfveer van Angela is dat leerlingen de juiste studie kiezen en hierdoor minder switchen of helemaal uitvallen in het beroepsonderwijs. Door in de praktijk te kijken zien de leerlingen welke sectoren, bedrijven, banen en beroepen er zijn. Zij ontdekken hun talenten en waar ze enthousiast van worden. Hierdoor kiezen zij bewuster voor hun mbo of hbo opleiding.

Extra aandacht gaat naar bedrijven en opleidingen met kansrijke beroepen die niet goed zichtbaar of bekend zijn bij leerlingen, ouders en docenten. Vooral techniek is een sector die aandacht nodig heeft. Wat je niet kent, dat kies je niet. Beeldvorming speelt hierbij ook een rol.

Angela spreekt ‘de taal’ van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Zij brengt deze drie werelden samen en zorgt dat alle verwachtingen worden afgestemd. Niet teveel praten maar vooral dingen doen!

Angela is er voor scholen en bedrijven!

Foto’s