Afgeronde projecten

Meisjes maken kennis met technische opleidingen
Vanaf 2010 tot 2020 ging KEM communicatie elk schooljaar met technische meisjes op stap, zodat deze vmbo-leerlingen zich konden oriënteren op verschillende technische beroepen en opleidingen in Haaglanden.  

SOB Hoeksche Waard
In 2019 ondersteunde KEM communicatie het nieuw op te zetten Samenwerkingsverband Onderwijs en Bedrijven in de Hoeksche Waard. Hierna is het stokje overgegeven aan een Programmamanager uit de regio.

SOB Oostland
Van 2015 tot 2019 Programmamanager van SOB Oostland. De projecten, het netwerk en de website zijn in 2019 overgedragen aan de scholen. Website:  www.sob-oostland.nl

Delft
1 juli 2014 tot december 2017 Programmamanager voor Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven in Delft. LOB beleidsplannen voor de vmbo-scholen maken. Vanaf 2018 organiseert KEM communicatie concrete projecten op aanvraag, zoals Dag van het Ondernemen en Dag van de Zorg (speeddaten) en Dag van de kansrijke beroepen.

Dag van de Techniek Delft Rijswijk
Dag van de Techniek voor basisscholen in Delft en Rijswijk 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. Op initiatief van KEM communicatie en bij voldoende budget van sponsoren komt deze dag tot stand. Doel van deze dag is om groep 8 leerlingen te laten zien wat techniek allemaal te bieden heeft. De leerlingen gaan op bedrijfsbezoek bij scholen uit de regio. Organisatie, programma, werving bedrijven en budgetbewaking zijn in handen van KEM communicatie. Meer informatie: bedrijfsbezoek.school

Praktijkopleidersdag OOM en OTIB  
Organisatie van Praktijkopleidersdag 18 november 2015 en 2 november 2016. Hierna is deze dag landelijk overgenomen door de branche.

Coördinator TechNet Delft, Rijswijk 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016
Technische bedrijven slaan de handen ineen door zich aan te sluiten bij het netwerk TechNet Delft en Rijswijk. Vanaf 2012 tot eind 2016 was KEM communicatie aanspreekpunt en coördinator van de TechNet kringen. Ondersteuning bieden bij het schrijven van een LOB beleidsplan om meer leerlingen in de techniek te krijgen.