Afgerond

Enkele afgeronde opdrachten:

Projectleider
Pilot i_open in Gorinchem

November tot eind maart 2023
Projectleider voor i_open op 14 en 16 maart 2023 in opdracht van i_lab in Gorinchem. Ik organiseerde hier een nieuw op te zetten evenement voor groep 7 en werkzoekenden in samenwerking met bedrijven en mbo-studenten. Naam i_open is verzonnen omdat we oogjes willen openen voor kansrijke beroepen. Een succesvol pilot met een mooie evaluatie. Dit event krijgt zeker een vervolg bij het i_lab. Programma en draaiboeken liggen klaar om opnieuw gebruikt te worden. Meer informatie zie project i_open op de website www.i-lab.nl

14 en 16 maart 2023

Programmamanager
Samenwerking onderwijs bedrijven in Barendrecht en Ridderkerk

Van 2016 tot eind 2022
Programmamanager in Barendrecht en Ridderkerk. Schakel tussen onderwijs, overheid en bedrijven. Meer dan 100 bedrijven heb ik enthousiast kunnen maken voor de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Deze samenwerking is omgezet in loopbaanactiviteiten zoals bedrijfsbezoeken, gastlessen, sollicitatietrainingen, keuzevakken en praktijkopdrachten. Eind 2022 heb ik het stokje overgegeven aan de nieuwe Programmamanager. Meer informatie www.sob-bar.nl

Projectleider
Sollicitatietraining voor het voortgezet onderwijs

Leerlingen oefenen sollicitatiegesprekken bij diverse bedrijven en vakmensen als voorbereiding op hun stage. De impact van dit project is enorm door de samenwerking met de bedrijven en de docenten. Ik hielp scholen het project op te zetten en te implementeren. In 2020 was er een online versie ontwikkeld ivm Corona.

Programmamanager
Techniek beeldvorming en promotie

Ik ondersteunde bedrijven en scholen in de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam Noord bij de uitvoering van het Sterk Techniek Onderwijs plan. Ik maakte verbinding tussen techniekonderwijs en de bedrijven in deze regio.

Projectleider
Beroepen-in-beeld-dagen

Leerlingen van het voortgezet onderwijs nemen een kijkje in de praktijk. Ik organiseer ‘Beroepen in Beeld dagen’, events, bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, gastlessen, workshops voor verschillende scholen, zodat het een succes wordt voor leerling, bedrijf en school.

Communicatieadviseur
Samenwerkingsverband Scholen en Bedrijven Rotterdam Noord

2020 tot eind 2022
Communicatieadviseur en netwerkverbinder voor STO Noord (Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Noord). https://techtown.nu/

Projectleider
Vmbo-mbo-brug Meisjes en techniek

Vanaf 2010 tot 2020 ging ik elk schooljaar met een groepje meisjes op stap, zodat deze vmbo-leerlingen zich konden oriënteren op verschillende technische beroepen en opleidingen in Haaglanden. In 2021 heb ik een opvolgster gezocht en gevonden.

Programmamanager
Samenwerkingsverband Onderwijs Bedrijfsleven Oostland

Van 2015 tot 2019
Programmamanager voor samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. De activiteiten, het netwerk en de website zijn in 2019 overgedragen aan de scholen in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Hier programma’s ontwikkeld en uitgevoerd samen met de scholen en bedrijven. Website:  www.sob-oostland.nl

Techniek in Delft en Rijswijk

2013 – 2019
Technische bedrijven slaan de handen ineen door zich aan te sluiten bij het netwerk TechNet Delft en Rijswijk om meer jongeren in de techniek te krijgen. Vanaf 2012 tot eind 2016 was ik aanspreekpunt en coördinator van dit netwerk. 1 juli 2014 tot december 2017 schreef ik loopbaan beleidsplannen voor de vmbo-scholen. Ik organiseerde in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 de Dag van de Techniek voor basisscholen in Delft en Rijswijk. Dit was op eigen initiatief en bij voldoende budget van sponsoren. De 500 leerlingen gingen op bedrijfsbezoek bij scholen uit de regio. Ik regelde de organisatie, programma, werving bedrijven en budgetten.